Анализ на причините за слабите резултати в образованието ще изготви Областна админстрация

07.06.2017

   Анализ на причините за незавидните позиции на Област Разград в националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити ще подготви Областна администрация след срещите на Областния управител Гюнай Хюсмен с директори на училищата в региона. Ще бъдат включени и предложенията, които ръководителите на училищните управи направиха по време на дискусиите, след обощение, те ще бъдат изпратени в Министерството на образованието. Със съдействието на народния представител от ГЕРБ Десислава Атанасова ще търсим решение на проблемите в образованието в региона – увери участниците в третата от поредицата срещи Областният управител Гюнай Хюсмен.

   Домакин на дискусията днес бе ОУ“Никола Икономов“-Разград. В нея участваха: началникът на РУО-Разград Атанас Дончев, Живка Димитрова от РУО, началникът на отдел „Образование“ в община Разград Елка Драмалиева, училищни директори от общините Разград, Лозница, Цар Калоян и Самуил.

   Макар все още да няма обобщение на регионално и национално ниво на резултатите от външното оценяване и зрелостните изпити по-голямата част от директорите обявиха, че оценките на учениците им са по-добри в сравнение с миналата година. По-слаби са по математика – коментираха те, уточнявайки, че учебните програми не са съобразени с възрастта на децата и задачите тази година са били трудни.       

   Както и на останалите две срещи с училищни директори, бе обсъден въпросът с децата-билингви, които поради недоброто владеене на книжовния български език по-трудно усвояват учебния материал. Областният управител Гюнай Хюсмен отново апелира в училищата да се говори на официалиня български език с изключение на часовете по чужди езици и майчин език. Директори споделиха, че част от учениците със затруднения в общуването на български език идват от съседни административни области.

   Част от училищата имат сериозни проблеми с материалната база – стана ясно по време на разговора. ППМГ“Акад. Никола Обрешков“-Разград продължава да няма собствена сграда, ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград и ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград са без физкултурен салон, все още се чака решение на Европейската комисия дали последния проект не е държавна помощ. За ремонт е закритият басейн в ОУ“Ив.С.Тургенев“-Разград, заедно с община Разград ще търсим варианти за това – заяви г-н Хюсмен, той призова директорите на останалите училища в Разград да подготвят писма за подкрепа за реализацията на този проект, тъй като децата от целия град ще могат да ползват съоръжението, когато то отново заработи. Покривите на СУ“Христо Ботев“ и ПГИ“Робер Шуман“ се нуждаят от спешни ремонти, за гимназията вече има одобрен проект. Ремонти извършваме предимно с пари от училищните бюджети, не ни достига дофинансирането от общинските бюджети – заявиха повечето от директорите.

   В част от професионалните гимназии децата идват, за да изучат професия и акцентът за тях не са изпитите по общообразователните предмети – обясниха още педагозите. Някои от професиите са много търсени от потенциалните работодатели и вече има и положителни примери, в които фирми осигуряват стипендии, възможности за практика и по-късно назначаване на работа на специалисти, от които имат нужда. От тази учебна година такива условия осигурява „Биовет“АД за ученици от ПГХТБТ“Мария Кюри“.

   Проблемът с отпадането на безплатния транспорт за учениците от други общини също се оказа общ за няколко от директорите. Това е законово регламентирано, но затруднава родителите с по-малки финансови възможности, а в училищните бюджети също няма предвидени средства за такъв разход.

   Сред причините за слабите резултати на част от учениците и на тази среща бе изтъкната незаинтересоваността на родителите, част от които са в чужбина и децата им се самоотглеждат или за тях се грижат възрастни роднини.

   Ще направим всичко за подобряване на комфорта на вашата работа, образованието е приоритет за правителството на Бойко Борисов, бъдете сигурни, че каквото е казал, той ще го изпълни – категоричен бе Областният управител пред училищните директори. Той призова директорите да не се притесняват да поставят проблемите, свързани с по-доброто образование на децата на Лудогорието. „Вие сте по-важни от всички, защото създавате нашето бъдеще“ – обърна се г-н Хюсмен към училищните директори.

   След трите срещи, които Областният управител организира с училищни директори, ще бъде изготвен анализ на причините за състоянието на образованието в Област Разград. От него ще бъдат изведени конструктивните предложения, които ръководителите на училищните управи направиха и ще бъдат изпратени в Министерството на образованието.Към началото на страницата