На 20 юни Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава в Разград

16.06.2017

   Заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район(СЦР) и Регионалния координационен комитет(РКС) към него ще се проведе в Разград на 20 юни, вторник. Като председател на РСР на СЦР заседанието ще води Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен.

   В дневния ред са включени: Актуализиране на представителите на Регионалния съвет за развитие на СЦР в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партьорство на Република България и на Оперативните програми за периода 2014-2020 г.; Избор на заместник-председател на РСР на СЦР с мандат от 1.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СЦР(2014-2020) за 2016 г.; Представяне, обсъждане и съгласуване на Проект на Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г.; Представяне на спецификите на провежданата демографска политика в Република България; Представяне на актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС на територията на СЦР. Доклади по тези теми ще изнесат: Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен; секретарят на РСР на СЦР Юзлям Камберова, д-р Емилия Войнова – началник на отдел „Демографска политика и планиране“ в МТСП; представители на Управляващите органи на Оперативните програми, представител на „Институт за управление на програми и проекти“ООД-София.

   Заседанието започва в 11,00 ч. на 20 юни в Конферентната зала на Хотелски комплекс „Лес“ в Разград.

   РСР на СЦР включва областните управители на областите от Северен централен район – Разград, Русе, Велико Търново, Габрово и Силистра, кметове на общини, представители на министерства, работодателски организации, синдикати и дрКъм началото на страницата