Вицепремиерът Даниела Бобева се очаква на посещение в Област Разград

26.02.2014

 Срещи с кметовете и бизнеса са сред акцентите в план-програмата

Областният управител информира, че за 10 март се очаква на посещение в Област Разград да пристигне вицепремиерът Даниела Бобева. С кметовете на общини бяха обобщени основните въпроси, които ще бъдат поставени на вниманието на заместник министър – председателя. В план-програмата, изготвена от Областна администрация – Разград, са залегнати две основни срещи: с кметовете на общини и ръководния екип на Областна администрация, както и дискусия с представители на бизнеса, браншови и работодателски, синдикални  организации; както и посещение в бизнесзона Перистър. Три групи въпроси, ще бъдат поставени на вицепремиерското внимание: осигуряване на помощ за стимулиране на българското производство; подобряване на връзката между образованието и икономиката; стимулиране на инвестиции в региона.Към началото на страницата