Министерски съвет отпусна 3 867 600 лв. допълнителни трансфери за общини в Област Разград

29.07.2017

   3 867 600 лева допълнителни трансфери отпусна Министерски съвет за шест общини в Област Разград.

   Постановление №153 е публикувано в Системата за правна информация на МС на 28 юли, влиза в сила в деня на обнародването си в „Държавен вестник“.

   По бюджета на община Разград за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в общинския център се отпускат 1 000 000 лв.

   Средствата за община Лозница са в общ размер 850 000 лв., разпределени са както следва: за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Лозница – 450 000 лв.; за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Каменар, ул. „Тодьовци“ – 200 000 лв.; за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Трапище, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Родопи“ – 200 000 лв.;

   Община Цар Калоян получава допълнително по бюджета си 600 000 лв. за обновяване на целодневна детска градина в гр. Цар Калоян – етап 1 и 2.

   По бюджета на община Завет се предоставят 517 600 лв. за рехабилитация на зелени площи в околоблоково пространство с изграждане на площадки за детска игра и спорт и за отводнителна и дренажна система – кв. 98, кв. 133 и кв. 134 по плана на гр. Завет.

   450 000 лв. е допълнителният трансфер по бюджета на община Самуил, те са за: подмяна на покрив на средищно основно училище в с. Владимировци – 96 000 лв.; за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места в община Самуил – 354 000 лв.

   За община Кубрат средствата също са в размер на 450 000 лв., те са за: изграждане на спортни площадки в гр. Кубрат, с. Беловец, с. Севар и с. Бисерци, както и за изграждане на детски площадки в с. Медовене, с. Равно и с. Задруга.Към началото на страницата