Даниела Бобева – Търсим стратигически инвеститор за „Диамант”

11.03.2014

Вицепремиерът поиска от Областния управител да посети отново Разград

На работно посещение в Област Разград бе заместник министър – председателят по икономическото развитие Даниела Бобева. На среща с кметовете и ръководството на Областна администрация Бобева коментира огромното желание на правителството за намаляване на огромните диспропорции в икономиката. Заяви, че предстои електронизация на обществените поръчки, като ще се започне от лекарствения сектор, където намаляването на разходите между 10 и 20% ще даде възможност за по-доброто обслужване на гражданите. Обяви се за намаляването на административната тежест.

Предстои въвеждане на единно информационно обслужване на гражданите. Така на практика, с едно заявление от страна на гражданин или фирма, властите по служебен ред ще изискат необходимите документи. До края на настоящата година ще бъдат електронизирани клюковите регистри и обмяната на информация ще бъде реализирана в рамките на 3 дни.

Постигане на баланс в ценообразуването е цел, към която се стреми правителството, както и за насърчаването на обработката на българските суровини, като се премахне износа им на минимални цени.

Бобева коментира, че се предвиждат преференции за малки и средни инвеститори в региони, като Област Разград.

Вицепремиерът заяви, че се търси стратигически инвеститор за „Диамант”. Посочи, че при посещението й в Германия е разговаряно с 6 големи фирми, занимаващи с това производство.

След срещата си с представители   на бизнеса, браншови и работодателски организации, и синдикалните организации от Област Разград Даниела Бобева посочи, че пред нейния екип са поставени въпроси свързани със сезонната работна сила, където е необходим по-гъвкав подход, който ще бъде обсъден с министрите Адемов и Греков. Подход, който да гарантира защита на хората и да не се създават затруднения на бизнеса.

Защитата на българското производство е била обект на дискусия, допълни още Бобева. Тя е „за” достъп до търговските вериги и за по-почтени правила на обществените поръчки.

Насърчаването на малките и средни фирми; прозрачност и по-бързи процедури – акцент в работата на вицепремиерът Даниела Бобева.

Борбата със сивата икономика и нелоялната конкуренция е въпрос на кснтрол и законодателство, които ще бъдат поставени на вниманието на съответните министри.

Даниела Бобева заяви в Разград, че са напреднали преговорите със Световната банка относно поливното земеделие.

Обмисля се с Министерството на финансите и Министерството на транспорта да се създаде цялостен механизъм за финансиране на обходните пътища, предвид на факта, че индустриалната инфраструктура е важна тема.Към началото на страницата