Краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за решаване на проблема с безстопанствените кучета обсъдиха на заседание на Областната епизоотична комисия

02.10.2017

   Краткострочни, средносрочни и дългосрочни мерки за решаване на проблема с безстопанствените кучета обсъдиха на заседание на Постоянната областна епизоотична комисия на област Разград представители на държавни институции, частно практикуващите ветеринари и представители на ръководствата на шест от седемте общини в област Разград, отсъстваше само представител на община Разград.

   Заседанието откри Областният управител Гюнай Хюсмен, той участва с предложения за решаване на проблема с безстопанствените кучета, който бе тема на три от шестте точки в дневния ред. Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Евгени Драганов.

   Всички се обединиха около тезата, че в основата на проблема е безконтролното размножаване на кучетата, които имат стопани, и затова трябва да се работи както по отношение на залавяне, обезпаразитяване, кастриране и връщане на безстопанствените кучета по местата им, както изисква Закона за защита на животните, така и относно регистрацията на домашните кучета. Според регистрите на Българската агенция по безопасност на храните през 2016 г. в областта са извършени мероприятия по залавяне, обезпаразитяване, кастриране и връщане на безстопанствените кучета по местата им на 351 кучета в област Разград, регистрираните домашни кучета пък са 167.

   Има съмнения, че от община в община се пренасят кучета – признаха и от ОДБХ, след като г-н Хюсмен разказа, че лично е видял в една община куче с чип от друга община. Проблемът е общ и заедно, а не поотделно трябва да се решава от общините и държавните институции – обединиха се участниците в заседанието.

   Консолидация имаше и около предложението на заместник-кмета на Самуил Ахмед Мустафа да се изгради Регионален приют за кучета, който да обслужва всички общини, в момента подобна общинска структура, отговаряща на законовите изисквания в областта няма.

   Конкретен в предложенията си бе и д-р Никола Досев от Българския ветеринарен съюз, който от името на колегите си представи мерки в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, като уточни, че ако се изпълнят само краткосрочните, всичко ще е безсмислено и догодина проблемът ще е същият. Сред дългосрочните мерки е разяснителна кампания от общинските към селските кметове и от тях към населението относно необходимостта от регистрация, извършване на опис и преброяване на кучетата, незабавно маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване и паспортизиране на домашните кучета и подаване на данни към общините, освобождаване от данък куче за първата година от регистрацията, уведомяване на населението, че по закон за кастрирано куче не се плаща данък, намаляване на данък куче в общините, където е висок. Опис на кучетата вече е започнал по населени места в община Исперих – обяви секретарят на общината Севим Адем.

   Конкретно предложение отправи и Областният управител Гюнай Хюсмен, то е свързано с чипирането на домашните кучета. В ОДБХ-Разград има 2500 чипа, чийто срок на годност наближава да изтече и биха могли да се предоставят пилотно на една или две общини, ако местните управи поемат разходите по поставянето им, както и паспортизацията и поставяне на ваксини срещу бяс на тези кучета. За да се случи това, Областният управител ще изпрати писмо за съдействие до ръководството на Българската агенция по безопасност на храните.

   На заседанието бе обсъдено и решение от предишно заседание на комисията във връзка с пазарите за животни. Проверка е установила, че нерегламентиран пазар за животни има само в Кубрат, но със съдействието на полицията ще престане да се провежда. От местната управа уточниха, че обмислят да създадат на по-късен етап регламентиран пазар за животни.

   В точка „Разни“ директорът на ОДБХ д-р Илиян Драмалиев съобщи за съмнителен за антракс случай в Разградско, по който работят съвместно с РЗИ-Разград. Става въпрос за овцевъд от село Трапище, на когото са починали 6 овце. При аутопсия се установили признаци, наподобяващи антракс и затова проби от две животни са изпратени в лаборатория в столицата. Резултатите са отрицателни, но междувременно 45-годишният мъж е проявил признаци на заболяването и в събота е приет в Инфекциозно отделение на разградската болница. Съмненията са за кожна форма на антракс, до два дни се очакват лабораторните резултати относно това дали наистина става въпрос за това заболяване или не. Под наблюдение на личния си лекар е майката на овчаря, както и двете му дъщери, които живеят в Русе и на практика не са били контактни по време възникването на заболяването. Инкубационният период на кожната форма на антракс е 20 дни.Към началото на страницата