ИАНСМП организира информационни срещи в страната по проект за насърчаване на експорта

18.03.2014

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП) организира 6 информационни срещи по проект № BG161РО003 - 4.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.

Информационните срещи ще се проведат по следния график:

Град

Дата и време на

провеждане

Място на провеждане

Бургас

 

 

19 март 2014 г.

(сряда)

10:00 ч.

 

Зала

на Областна администрация

Бургас (1 етаж)

ул. Цар Петър № 1

Варна

 

 

20 март 2014 г.

(четвъртък)

10:00 ч.

 

Заседателна зала

на Областна администрация

Варна

ул. Преслав № 26

Велико Търново

 

 

21 март 2014 г.

(петък)

10:00 ч.

 

Заседателна зала № 314

на Областна администрация

Велико Търново

пл. Център № 2

Пловдив

 

 

26 март 2014 г.

(сряда)

11:00 ч.

 

Зала

на Областна администрация

Пловдив (3 етаж)

пл. Никола Мушанов № 1

 

Плевен

 

 

27 март 2014 г.

(четвъртък)

10:00 ч.

 

Зала „Плевен“

в Областна администрация

Плевен (1 етаж)

пл. Възраждане № 1

 

По време на срещите експертите на ИАНМСП ще запознаят представителите на бизнеса за възможностите, които се предоставят по проекта на малките и средните предприятия за развитие на експортния потенциал, в това число с условията за участие на фирмите в:

Ø       международни специализирани изложби и панаири

Ø       бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни

Ø       регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Националeн експортен портал www.export.government.bg

Целта на проекта, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските компании.Към началото на страницата